Search
  • minelbahar2007

עסכר מחנה פליטים בשכם

Updated: Jan 25, 2020

הבוקר החל מאוחר במיוחד, בשל עיכוב הקבוצה במחסום אייל.

הקבוצה הגיעה רק ב 11:15. העיכוב נגרם עקב קבוצות נופשים נוספות שיצאו לישראל, לטיול... ו-40 דקות נוספות נגזלו מהקבוצה עקב השתתפותה של ילדה בעלת תסמונת דאון. לה' פתרונים.

הגיעו מתנדבים מירושלים, כפר הס, כפר יחזקאל והמרכז. ביניהם היו כאלו שחוזרים ומכנים עצמם "מתמכרים". ואחרים חדשים שלומדים את מעשה הים שלנו ואת הקשריו לחמלה, לתקווה, לקשר, ואנו דואגות להבליט את הפוליטי כהתנגדות לחסימות, להפרדה, לכיבוש.

הילדים הגיעו מלווים רק באמהות הפעם, ומוניר בראשם. הים היה מלא מדוזות כחולות ושקופות, וצרב להפליא. הדבר לא מנע מהילדים להכנס שוב ושוב, להצרב, לצאת לקבל טיפול חומץ חוזר חלילה, וכך גם האמהות.

לאחר ארוחת הצהרים הגיעו לבקר אותנו אנשי יפו, שלהם קשרי משפחה עם אנשים בעסכר.

דניאלה מיכאלי הפעילה בכישרונה, את הילדים ואמותיהם. סחר תרגמה את משחקי התאטרון. תודה  גדולה וחוזרת לשתיהן !

בשיר מהקונדיטוריה בשד' י-ם שמע עלינו ממתנדבים, והציע לתרום עוגות לכל יום ים.

מנהל מקיף י"ב  (התיכון הערבי של יפו) הציע את ביה"ס שלו לארוח בשבוע הבא. הצוות שלו נלהב לדעת על היוזמה שלנו, ורוצה לעזור. כך אנו מגדילים את מעגל המעורבים.

תודה לנפלאים: עלמה, רוני, רותם, טל, גילי, ולחוזרים ובאים לעזור: מורן, רותי ריבק, חיים, ורוחלה שחזרה מבדיקת הבגרויות (בכפר יחזקאל) לצוות המוביל.

בהערכה לכם.

עמירה

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Join us

  • Facebook
  • youtube

Phototographs: Orna Naor, street photographerBruce Shaffer, hidden sparks photographyDidi Tuttnauer; Shay Iluk; Haim Schwarczenberg; Efrat Sela. Shay-Lee Uziel, photographer

ring (1).png